inovasyon,Unovasyon.com,inovasyon nedir?,unovasyon fikri


Unovasyon.com Unovasyon Labs

İnovasyon Nedir?

Girişimcilik, İnovasyon Yapma, İnovatif Düşünce ve İnovatif Girişimcilik Hepsi Unovasyon.com

inovatif girişimcilik özelliklerini arttırmaları için, girişimcilik özelliğine, inovasyon yapma düzeylerinin gelişimine ve inovatif düşünce düzeylerini geliştirmeleri gerektiği söylenebilir.

işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.“

İnovasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, inovasyon için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir.

İnovasyon “bilim ve teknolojinin ekononomik ve toplumsal yarar sağlayacak şelikde yenilenmesi” anlamına geliyor. Türkçe karşılığı olarak kullanılan “yenilenme” sözcüğü inovasyonun ancak bir kısmını tanımlayabilmekte. İnovasyon denilince, bilim ve teknolojiyi kullanırken, çıktılarında ekonomi ve topluma yönelik yarar yaratması da özellikle vurgulanıyor. Tanımlamaya bakıldığnda bilim ve teknoloji politikalarındaki kısa ve uzun vadeli hedeflerin de inovasyon ile aynı olduğu düşünülebilir. Çünkü her ikisinde de toplumsal yarar amaçlamaktadır. Peki inovasyonu diğerilerinden ayıran nedir? İnovasyon kendi başına ayrı bir etkinlik değil. Bilim ve teknoloji etkinliğinin tüm süreçlerini kapsıyor. Ancak inovasyondan beklenen, bilim ve teknoloji etkinliğinde bir fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından yarara dönüşmesi ve belki de anlam bakımından çok önemli olmak üzere bu yararın pazarlanabilir.

Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması şarttır. Bu zorunlukluklar, inovasyon fikirlerini ortaya çıkaran unsurlardır. Böylece yeni pazarlara girmek ve varolan pazar payını artırmak mümkün olabilir.
İnovasyon, ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarıdır.
Tüm sektörlerde faaliyet gösteren her türlü firmanın tüm iş alanlarında inovasyona gereksinimi vardır. İnovasyonun, inovasyon olarak adlandırılabilmesi için “firma için yeni” olması yeterlidir. Örneğin, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yıkandığında buruşmayan bir kumaş geliştirebilir; bir restoran bilgisayar kontrollü sipariş ve faturalama sistemine geçebilir; bir seyahat acentası on-line rezervasyon ve bilgi servisi ile müşterilerine hizmet vermeye başlayabilir; bir ürünün teslim süresini kısaltmak veya bir hizmetin sunuş kalitesini artırmak için kalite standartları uygulanmaya başlanabilir; bir imalat firması tam zamanında üretim tekniklerini kullanarak üretim sistemini yeniden yapılandırabilir.

Konu Başlıkları…

Günümüzde inovasyonun bu kadar çok ilgi çekmesinin nedeni nedir? Çünkü değişimin hızı giderek daha da artıyor. Dünya sanayi çağından bilgi çağına geçiyor. Sürekli değişen küresel ortamda stratejik avantaj, ancak değişimin izleyicileri olmak yerine liderleri olmaktan gelebilir ve firmaların değişimin liderleri olabilmesinin tek yolu inovasyondur. Her firma inovatif olmak zorundadır, çünkü inovasyon gelecekteki gelir akışlarının can damarıdır.2 Ne var ki, gerçekte, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) başta olmak üzere çoğu firma, inovasyonun ne olduğunu, nasıl etkin bir şekilde yönetilebileceğini ve sadece yüksek teknolojiyle ilgili sektörlere özgü bir konu olmadığını anlamakta güçlük çeker. Her sektördeki her kişi ve her firma inovatif olabilir. İnovasyon bir varış noktası değil, bir süreçtir.